Monthly Archives: April 2011

เกมส์แต่งตัวเดือนเมษาหน้าฝน – เกมส์แต่งตัว

เกมส์แต่งตัวสาวในฤดูฝน เครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่จะมาพร้อมกับฝนนั่นก็คือ “ร่ม” ร่มเปรียบเสมือนเครื่องบ่งบอกถึงความอ่อนไหว ต้องการการปกป้อง จากฝนหรือแสงแดด เกมส์นี้นำเอาร่มมาผนวกกับการแต่งตัว และการจูงใจกับสายฝน หากเราทำอะไรที่มีความจูงใจ และเหมาะสมแล้ว เราจะคิดว่ามันสมควรทำ และเล่นเกมส์ได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุด Advertisements

Posted in เกมส์ | Tagged | Leave a comment